1. APIBRĖŽIMAI.
 1. Administratorius – „Sharda Cropchem Limited“, registruota buveinė „Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle“ (West), Mumbajus – 400056, Indija.
 2. asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurį galima identifikuoti remiantis vienu ar keliais veiksniais, būdingais fizinei, fiziologinei, genetinei, psichinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei tapatybei, įskaitant, kitus duomenis, kurie leistų identifikuoti Vartotoją – įrangos IP, vietos duomenys, interneto identifikatorius arba.
 3. Privatumo politika – ši privatumo politika.
 4. GDPR – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – 2016 m. balandžio mėn. 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, pakeitęs Direktyvą 95/46/EK.
 5. Svetainė – administratoriaus valdomas interneto tinklalapis, veikiantis shardacropchem.lt domenuose ir mobiliosiose programose.
 6. Slapukų failai – tai nedideli tekstiniai failai, saugomi Vartotojo telekomunikacijų įrangoje (kompiuteryje, telefone, planšetiniame kompiuteryje ir kt.), kai naudojamasi svetaine, leidžiantys įrašyti ir gauti informaciją, kurią Administratorius ar kiti subjektai, teikiantys Administratoriui paslaugas, naudoja įvairiems tikslams (pvz., analitiniams ar statistiniams).
 7. Trečiųjų šalių slapukai – slapukai, kuriuos Administratoriaus partneriai naudoja Svetainėje.
 8. Vartotojas – kiekvienas fizinis asmuo, apsilankantis svetainėje arba naudojantis viena ar keliomis svetainės paslaugomis ar funkcijomis, kurio naudai gali būti teikiamos elektroninės paslaugos arba su kuriuo gali būti sudaroma elektroninių paslaugų sutartis pagal taisykles ir nuostatų įstatymas.
 1. DUOMENŲ APDOROJIMAS.
 1. Šioje privatumo politikoje aprašomos slapukų failų ir kitų panašių technologijų, surinktų, kai Vartotojas naudojasi svetaine, naudojimo taisyklės.
 2. Administratorius, naudodamasis Svetaine, renka Vartotojo duomenis tiek, kiek reikia konkrečioms siūlomoms paslaugoms teikti, taip pat renka informaciją apie Vartotojo naršymo veiklą svetainėje, įskaitant įrenginio IP, vietos duomenis, interneto identifikatorių ir informaciją, surinktą naudojant slapukų failus ir kitas panašias technologijas.
 3. Svetainės naudojimas galimas neatidarant Vartotojo paskyros. Tokiu atveju nereikia pateikti asmens duomenų registracijos formoje. Asmens duomenys gali būti pateikti kontaktinių duomenų formoje. Tvarkomi duomenys apima informaciją apie svetainės naudojimą.
 4. Asmens duomenų teikimas nėra įstatyminis reikalavimas, t.y. Vartotojas teisiškai neprivalo pateikti savo duomenų, norėdamas sukurti paskyrą Svetainėje, tačiau duomenis, pažymėtus kaip būtinus norint sukurti Paskyrą Svetainėje, pateikti privaloma. Nepateikus duomenų, pažymėtų kaip reikalingų, neleidžiama atidaryti Paskyros Svetainėje ir pasinaudoti funkcijomis, kurios gali būti naudojamos pagal Svetainės taisykles, tik atidarius paskyrą.
 5. Kai Svetainė siūlo papildomų funkcijų, tokių kaip galimybę užsisakyti naujienlaiškį ar komercinį pasiūlymą, asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Vartotojo ir Administratoriaus susitarimas, sudaromas priėmus taisykles ir kurių vykdymas priklauso nuo Vartotojo asmens duomenų tvarkymo.
 6. Administratorius renka duomenis, susijusius su veikla, pvz. svetainėje praleistas laikas, ieškomos frazės, antrinių svetainių skaičius, duomenys ir apsilankymo šaltinis.
 1. SLAPUKAI  IR PANAŠIOS TECHNOLOGIJOS.
 1. Naudojant svetainę, slapukai ar panašios technologijos yra naudojamos siekiant užtikrinti Vartotojo prieigą prie svetainės, palengvinti jos veikimą ir tokia informacija taip pat naudojama įsimenant Vartotojo sprendimus (pvz., Šriftų pasirinkimas, kontrastas, sutikimas su Privatumo politika), palaikyti Vartotojo sesiją (pvz., prisijungus), prisiminti slaptažodį (sutikus), rinkti informaciją apie Vartotojo įrenginį ir Vartotojo apsilankymą, siekiant užtikrinti saugumą, taip pat išanalizuoti apsilankymus ir pritaikyti turinį.
 2. Informacija, įgyta naudojant slapukus ir panašias technologijas, nėra sujungta su kitais Svetainės naudotojų duomenimis, taip pat Administratorius jos nenaudoja Vartotojų identifikavimui.
 3. Į slapukus panašios technologijos apima vietinę saugyklą, sesijų saugojimo ir paslaugų darbuotojus, kurie veikia taip: technologija, naudojanti atskirą žiniatinklio naršyklės atminties dalį, naudojama Svetainės įrašytiems duomenims saugoti.
 4. Atsižvelgiant į jų tarnavimo laiką, naudojami dviejų tipų slapukų failai arba panašios technologijos::
  1. sesijos slapukai – failai, saugomi Vartotojo įrenginyje, kol Vartotojas atsijungia arba kol jis išeina iš Svetainės,
  2. nuolatiniai slapukai – failai, saugomi Vartotojo įrenginyje, kol Vartotojas juos ištrina arba kol jų galiojimas baigiasi nurodytą dieną.
 5. Administratorius ir kiti subjektai, teikiantys paslaugas administratoriui (pvz., Analizės ir statistikos paslaugos), naudoja slapukų failus įvairiems tikslams, kurie gali būti suskirstyti į šias kategorijas::
  1. Slapukai, reikalingi norint naudotis svetaine:
   • Vartotojo įvesti slapukai, kuriuos vartotojas įvedė į svetainę (seanso identifikatorius) sesijos metu,
   • autentifikavimo slapukai, naudojami paslaugoms, kurioms reikalinga autentifikacija, sesijos metu,
   • į vartotoją orientuoti saugos slapukai, pvz. naudojami piktnaudžiavimo autentifikavimu nustatymui,
   • multimedijos grotuvo sesijos slapukai (pvz., „Flash“ slapukai) sesijos metu;
  2. funkciniai slapukai, palengvinantys tinkamą paslaugos veikimą:
   • vartotojo sąsajos tinkinimo slapukai sesijos metu arba šiek tiek ilgiau,
   • stebėjimo slapukai, naudojami veiksmams svetainėje stebėti, t. y. Duomenų analizė – tai failai, naudojami analizuoti, kaip Vartotojas naudojasi svetaine, kurti statistinius duomenis ir ataskaitas apie svetainės veikimą.
 6. Administratorius naudoja trečiųjų šalių slapukus šiems tikslams:
  1. pateikti multimedijos turinį Svetainės tinklalapiuose, kurie yra atsisiųsti iš išorinės svetainės www.youtube.com [slapukų tvarkyklė: „Google Inc.“, įsikūrusi JAV],
  2. Bendrųjų ir anoniminių statistinių duomenų rinkimas naudojant analitines priemones: „Google Analytics“ [slapukų tvarkyklė: „Google Inc.“, įsikūrusi JAV].
 7. Svetainės naudojimas nekeičiant naršyklės nustatymų, t. Y. Priėmus slapukus pagal numatytuosius nustatymus ir panašias technologijas reiškia sutikimą juos naudoti aukščiau nurodytais tikslais.
 8. Administratorius nenaudoja gautos informacijos rinkodaros tikslais.
 9. Vartotojas gali bet kada pakeisti slapukų failų ar panašių technologijų nustatymą, pakeisdamas privatumo nustatymus naršyklėje ar programoje arba pakeisdamas savo paskyros nustatymą Svetainėje, tačiau dėl tokio pakeitimo prieiga prie kai kurių svetainės funkcijų gali būti ribota.
 10. Pakeisti privatumo nustatymus galima pasirinkus tinkamą parinktį naršyklės ar programos nustatymuose. Populiariausių naršyklių atveju Vartotojas gali pats tvarkyti privatumo nustatymus, įskaitant slapukus, visų pirma priimdamas slapukus, keisdamas slapukų nustatymus ir blokuodamas ar ištrindamas juos. Privatumo nustatymų pakeitimo būdas ir apimtis priklauso nuo naršyklės ar programos, kuria naudojasi vartotojas, tipo ar versijos. Išsamią informaciją apie privatumo nustatymų pakeitimus galite rasti tų interneto naršyklių teikėjų svetainėse.
 1. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR TEISINIS PAGRINDAS.
Administratorius tvarko Vartotojų asmens duomenis:
 1. užtikrinti prieigą prie svetianės – pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 (1)(b)  punktą,
 2. laikytis teisinių įsipareigojimų – pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 (1)(c) punktą,
 3. siekti teisėtų administratoriaus ar trečiųjų šalių interesų – pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 (1)(f) punktą:
  1. pranešimų apie pasiūlymus ar kitą turinį nukreipimas paskirtiems vartotojams elektroniniu ryšiu, elektroniniu paštu, tačiau su sąlyga, kad Vartotojas pareiškė savo sutikimą,
  2. piktnaudžiavimo nustatymas ir pašalinimas,
  3. vidaus tikslais, susijusiais su paslaugų teikimu ir verslo veikla, įskaitant demonstracinius, analitinius ir statistinius duomenis.
 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS.
 1. Asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol paskyra bus pašalinta iš svetainės, ir:
  1. įstatymo nuostatose numatytų prievolių vykdymo laikotarpiu,
  2. iki senaties termino pabaigos, taip pat iki civilinių, administracinių ir baudžiamųjų bylų, reikalaujančių duomenų tvarkymo, pabaigos ir/ar susitarimo atvejų – kol bus pasiektas susitarimas arba kol jis nebus panaikintas, atsižvelgiant į tai, kas atsirando pirmiausia.
 2. Vartotojas gali pats ištrinti slapukus iš savo įrangos. Norint išvalyti slapukus iš Vartotojo įrangos (kompiuterio, telefono, planšetinio kompiuterio ir kt.), reikia ištrinti naršyklės talpyklą ir slapukus. Talpyklos ir slapukų išvalymo procesas turėtų būti pasirenkamas naršyklės nustatymuose. Parametrai gali skirtis, atsižvelgiant į naršyklę ir jos versiją.
 1. VARTOTOJO TEISĖS.
 1. Atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymą, Vartotojas turi teisę:
  1. taisyti asmens duomenis – jei renkant duomenis įvyko klaida arba jei duomenys pasikeitė, Vartotojas turi teisę pateikti teisingus ir atnaujintus duomenis, o Administratorius turės juos ištaisyti ar atnaujinti,
  2. prieiti prie asmens duomenų – Vartotojas gali pasinaudoti šia teise, jei nori žinoti, kurie duomenys yra tvarkomi.
  3. ištrinti asmens duomenis – jei Vartotojas pastebi, kad duomenys nebereikalingi atsižvelgiant į tikslą, kuriam jie buvo surinkti, Vartotojas turi teisę reikalauti iš Administratoriaus juos ištrinti,
  4. apriboti duomenų tvarkymą – jei Vartotojui kyla abejonių, ar Administratorius tinkamai tvarko asmens duomenis, jis gali pateikti prašymą apriboti tvarkymą,
  5. perkelti duomenis – vartotojas gali gauti iš Administratoriaus ir perduoti kitam subjektui administratoriaus pateiktus asmens duomenis,
  6. prieštarauti asmens duomenų tvarkymui, atsižvelgiant į teisėtus administratoriaus ar trečiosios šalies interesus, įskaitant profiliavimą, dėl priežasčių, susijusių su konkrečia situacija, ir nepritarti duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslu,
  7. bet kada atšaukti sutikimą – Vartotojas turi teisę bet kada atšaukti anksčiau duotą sutikimą nenurodydamas priežasties; sutikimo atšaukimas neturi atgalinio poveikio.
 2. Norint, kad būtų įvykdytas prašymas pasinaudoti pirmiau nurodytomis teisėmis, reikia pateikti atitinkamą pareiškimą adresu: eu.sales@shardaintl.com; be to, Administratorius yra įgaliotas patikrinti Vartotojo tapatybę, o tai neleidžia atskleisti informacijos apie Vartotoją tretiesiems asmenims. Vartotojų, kurie nėra atidarę paskyros Svetainėje, atveju Administratorius neturi galimybės patikrinti Vartotojo tapatybės, nes tvarkomi duomenys yra susiję tik su informacija apie naudojimąsi Svetaine, be jokios informacijos apie Vartotojo tapatybę.
 3. Administratorius nepriima jokių sprendimų Vartotojo atžvilgiu, įskaitant sprendimus, kurie yra profiliavimo rezultatas.
 4. Vartotojas gali pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai, susijusiai su asmens duomenų apsauga. Lietuvoje tokia priežiūros institucija yra Asmens duomenų apsaugos inspekcija.
 5. Vartotojas turi teisę netaikyti sprendimo, pagrįsto tik automatizuotu apdorojimu, įskaitant profiliavimą, kuris jam sukelia teisinius padarinius arba panašiai jį paveikia.
 1. DUOMENŲ GAVĖJAI

Vartotojų asmens duomenys gali būti perduodami šioms gavėjų kategorijoms::

 1. subjektai, teikiantys paslaugas administratoriui, reikalingi duomenų apdorojimui, įskaitant IT teikėjus,
 2. subjektai, teikiantys techninę, organizacinę ar konsultacinę pagalbą.
 1. DUOMENŲ PERDAVIMAS.

Administratorius neperduoda asmens duomenų trečiajai šaliai ar tarptautinėms organizacijoms.

 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS.

Administratorius užtikrina duomenų minimizavimą, susijusį su:

 1. duomenų tinkamumo tikslais (duomenų kiekis ir apdorojimo mastas),
 2. prieiga prie asmens duomenų,
 3. asmens duomenų saugojimo laikotarpiu.
 1. KONTAKTINĖ INFORMACIJA.

Visi prašymai, pareiškimai ir korespondencija, susiję su asmens duomenimis, turėtų būti siunčiami el. Paštu adresu: eu.sales@shardaintl.com.