Tai, paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis taisyklės, nustatytos vadovaujantis 2002 m. Liepos 18 d. Įstatymu „dėl paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis“.

 1. APIBRĖŽIMAI.
 1. Slaptažodis – raidinių ir skaitmeninių simbolių ir/arba specialiųjų simbolių seka, kurias Registracijos metu pasirinko Paslaugos gavėjas, reikalingas Paslaugos gavėjui identifikuoti prisijungiant prie Svetainės paskyros.
 2. Paskyra – vieta svetainėje, skirta konkrečiam Paslaugos gavėjui po registracijos, suteikianti jam galimybę naudotis Svetainėje nurodytomis paslaugomis.
 3. Prisijungimas – Paslaugos gavėjo el.paštas nurodytas registracijos metu, reikalingas norint gauti prieigą prie paskyros.
 4. Taisyklės – šios svetainės https://shardacropchem.lt taisyklės, apibrėžia Paslaugų teikėjo teikiamų elektroninių Svetainės paslaugų teikimo sąlygas ir Paslaugų gavėjų paslaugų naudojimo sąlygas.
 5. Registracija – savanoriška Paslaugos gavėjo veikla, apimanti Paskyros sukūrimą. Registracija svetainėje yra nemokama.
 6. Svetainė – svetainės adresas https://shardacropchem.lt/.
 7. Paslauga – paslauga suteikiama be fizinio šalių dalyvavimo vienu metu (nuotolinė paslauga), perduodant duomenis pagal individualų Paslaugos gavėjo prašymą, duomenys perduodami ir gaunami naudojant elektroninio apdorojimo įrenginius, įskaitant skaitmeninį glaudinimą ir duomenų saugojimą, kuris yra priimamas ar perduodamas telekomunikacijų tinklais, kaip nurodyta 2004 m. Liepos mėn 16 d.  Telekomunikacijų įstatyme ir laikantis šiose taisyklėse apibrėžtų sąlygų.
 8. Paslaugos gavėjas – fizinis ar/ir juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis organizacinis vienetas, kuris naudojasi elektroniniu būdu svetainėje teikiamomis paslaugomis.
 9. Paslaugų teikėjas – „Sharda Cropchem Limited“, registruota buveinė yra adresu: „Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle“ (West), Mumbajus – 400056, Indija.
 1. BENDROSIOS TAISYKLIŲ NUOSTATOS.
 1. Šios taisyklės apibrėžia Paslaugų teikėjo Paslaugų gavėjui paslaugų teikimo sąlygas.
 2. Taisyklės Paslaugos gavėjams prieinamos nemokamai, per svetainę tokia forma, kad jas būtų galima atsisiųsti, išsisaugoti ir atsispausdinti.
 3. Svetainė yra prieinama kiekvienam Paslaugų gavėjui, turinčiam interneto ryšį.
 4. Paslaugų gavėjui naudotis Paslauga galima tik užsiregistravus. Norint pasinaudoti Paslaugų pranašumais, norint turėti paskyrą ir pasiekti ją bei siųsti komercinę informaciją elektroninėmis priemonėmis, reikia turėti el. paštą. Jei minėtos paslaugos yra nurodytos, Paslaugos gavėjas, pažymėdamas atitinkamą langelį, pareiškia, kad perskaitė Taisykles, visiškai sutinka su jose esančiomis nuostatomis ir kad laikosi Taisyklių. Pirmiau paminėta veikla yra savanoriška, tačiau ji yra būtina, norint pasinaudoti anksčiau nurodytomis paslaugomis.
 5. Norėdamas tinkamai naudotis svetaine ir paslaugomis, Paslaugų gavėjas turi turėti įrangą su prieiga prie interneto ir naršyklę, tvarkančią „slapukus“. Paslaugų teikėjo slapukų naudojimo sritis yra apibrėžta slapukų politikoje.
 6. Svetainės naudojimas gali priklausyti nuo „Java“ arba „Java Script“ tipo programinės įrangos įdiegimo.
 1. ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ RŪŠYS IR APIMTYS.

Svetainėje siūlomos šios paslaugos:

 1. prieigą prie viešai prieinamo Svetainės turinio (galimybė peržiūrėti ir skaityti Paslaugos gavėjui tokią medžiagą kaip tekstai, nuotraukos, grafika, duomenys, informacinė bazė ir kt., paskelbtą Svetainėje, taip pat atsisiųsti Paslaugos teikėjo pateiktą kitą prieinamą informaciją),
 2. Paskyros tvarkymas ir prieiga prie jos,
 3. komercinės informacijos siuntimas elektroninėmis priemonėmis.
 1. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS.
 1. Paslaugų teikimo sutartis sudaroma:
  1. dėl prieigos prie Paslaugų, pateikiamų Sveitainėje (apsilankant Svetainėje)
  2. dėl Paskyros tvarkymo ir prieigos prie Paslaugų, (užsiregistravus)
  3. dėl komercinės informacijos siuntimo – užpildant atitinkamą formą, pareiškiant sutikimą gauti komercinę informaciją elektroninėmis priemonėmis ir spustelėjus priėmimo mygtuką (pvz., „Pateikti“, „Užsakymas“).
 2. Norint naudotis Paslaugomis, gali būti prašoma, kad Paslaugos gavėjas pateiktų savo asmens duomenis. Paslaugų gavėjo asmens duomenų tvarkymo principai yra nurodyti privatumo politikoje.
 3. Paslaugos gavėjo prašoma pateikti tik realius duomenis, bei duomenis, kurių pateikimas ar naudojimas vėliau Svetainėje nepažeis trečiųjų asmenų teisių.
 4. Norint pasiekti viešai prieinamą Svetainės informaciją registracija nereikalinga. Tokia paslauga teikiama per visą Paslaugos gavėjo prieigos prie viešai prieinamos Svetainės turinio laikotarpį.
 5. Likusių paslaugų teikimui reikalinga registracija.
 6. Registraciją atlieka Paslaugos gavėjas, užpildydamas registracijos formą, esančią svetainėje: https://shardacropchem.lt, pažymėdamas reikiamus laukus ir spustelėdamas priėmimo mygtuką (pvz., „Pateikti“, Sukurti paskyrą “). Atlikęs aukščiau nurodytus veiksmus, Paslaugos gavėjas gaus el. laišką, išsiųstą Paslaugos gavėjo nurodytu el. pašto adresu, kuriame bus patvirtinimas apie sėkmingą registraciją ir aktyvavimo nuoroda, patvirtinanti, kad el. pašto adresas yra teisingas.
 7. Paslauga naudotis turi teisę tik tas paslaugų gavėjas, kurio asmens duomenys buvo pateikti registracijos formoje registracijos metu. Paslaugos gavėjui neleidžiama naudotis kitų paslaugų gavėjų paskyromis, taip pat draudžiama leisti savo Paskyra naudotis kitiems paslaugų gavėjams ar kitoms trečiosioms šalims.
 8. Paslaugos gavėjas saugo savo prisijungimo vardą ir slaptažodį.
 9. Norint prisijungti prie paskyros, kiekvieną kartą reikia įvesti prisijungimo vardą ir slaptažodį.
 10. Jei norite prisijungti, turite nurodyti aktyvų el. pašto adresą, kurį naudoja Paslaugos gavėjas.
 11. Slaptažodį turi sudaryti mažiausiai šeši raidiniai ir skaitiniai ir (arba) specialieji ženklai.
 12. Paslaugos gavėjas gali pakeisti slaptažodį naudodamasis paskyra arba naudodamas funkciją „Pamiršote slaptažodį“, esančią svetainėje, kurioje jis prisijungė.
 13. Paslauga teikiama neribotą laiką. Paslaugos gavėjas bet kuriuo metu gali paprašyti pašalinti paskyrą. Apie prašymą pašalinti paskyrą galima pranešti el. paštu, siunčiamu Paslaugų teikėjo elektroninio pašto adresu. Paskyros pašalinimas prilygsta sutarties dėl paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis nutraukimui.
 14. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę sustabdyti, pašalinti ar apriboti Paskyros veikimą (teikiamos paslaugos apimtis), visų pirma:
  1. tais atvejais, kai reikalaujama pagal visuotinai taikomas įstatymų nuostatas,
  2. jei Paslaugos gavėjas naudoja Paskyrą pažeisdamas šias Taisykles.
 15. Paslaugos teikėjas praneša Paslaugos gavėjui apie savo ketinimą sustabdyti, pašalinti ar apriboti Paskyros funkcijas, išsiųsdamas Paslaugos gavėjui elektroninį laišką adresu, kuris buvo pateiktas registruojant paskyrą, arba bet kuriuo kitu adresu, kai buvo atnaujinti Paslaugos gavėjo duomenys.
 16. Jei Paskyros funkcijos stabdomos ar apribojamos dėl Paskyros naudojimo pažeidžiant šių Taisyklių nuostatas, visas Paskyros veikimas gali būti atkurtas Paslaugos gavėjo prašymu ir tik nutraukus tokią Taisyklių neatitinkačią veiklą bei pašalinus kilusias pasekmes tokiu būdu, kokio reikalauja Paslaugų teikėjas.
 17. Užsakydamas komercinę informaciją siųsti elektroninėmis priemonėmis, Paslaugos gavėjas užpildo atitinkamą formą, savanoriškai pareiškia sutikimą, kad komercinė informacija būtų siunčiama elektroninėmis priemonėmis, ir paspaudžia priėmimo mygtuką (pvz., „Pateikti“ , “Užsakyti”).
 18. Paslaugos gavėjas bet kuriuo metu gali atsisakyti gauti komercinę informaciją elektroninėmis priemonėmis. Tuomet Paslaugos gavėjas turėtų išsiųsti Paslaugų teikėjui el. Laišką, kuris prilygsta sutarties dėl paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis nutraukimui.
 1. PASLAUGOS GAVĖJO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS.
 1. Paslaugų teikėjas siekia užtikrinti, kad svetainė veiktų nuolat.
 2. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę laikinai sustabdyti Svetainės veikimą, siekdamas atnaujinti duomenis, ištaisyti klaidas ir atlikti kitus priežiūros darbus, taip pat dėl ​​kitų priežasčių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo.
 3. Paslaugos gavėjas naudoja Paslaugas nepažeisdamas įstatymų, gerosios praktikos ar kitų šių Taisyklių nuostatų, nepateikia neteisėto pobūdžio turinio.
 4. Paslaugų teikėjas numato, kad visa svetainėje esanti informacija ir medžiaga (įskaitant, bet neapsiribojant grafika, straipsniais, nuotraukomis) yra saugoma pagal 1994 m. Vasario 4 d. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. Griežtai draudžiama atkurti, skleisti ir kitaip naudoti Svetainėje esančią medžiagą ir informaciją be išankstinio rašytinio Paslaugos teikėjo sutikimo arba pažeidžiant įstatymų nuostatas.
 5. Jei Paslaugų teikėjas, norėdamas suteikti Paslaugą, reikalauja, kad Paslaugos gavėjas pateiktų savo elektroninio pašto adresą, Paslaugų gavėjas privalo pateikti savo el. paštą, t. y. tokį, kuriuo jis/ji gali gauti informaciją. Paslaugos gavėjas nedelsdamas praneša Paslaugų teikėjui apie savo elektroninio pašto pasikeitimą, nusiųsdami pranešimą paslaugų teikėjo adresu. Jei apie e.pašto pasikeitimą nepranešama Paslaugų teikėjui, laikoma, kad visa informacija pateikta.
 6. Paslaugų teikėjas neatsako už:
  1. bet kokia žalą, kuri gali atsirasti dėl to, kad Paslaugos gavėjas naudojosi Svetaine nesilaikant įstatymų ar šių Taisyklių nuostatų. Paslaugų teikėjas neatsako už Paslaugų gavėjo veiksmus atskleidžiant Slaptažodį ar Prisijungimo prie Paskyros duomenis, ar Asmens duomenis
  2. bet kokią žalą, padarytą nutraukus Paslaugų teikimą arba pašalinus Paslaugos gavėjo Paskyrą, jei ši buvo padaryta dėl Paslaugos gavėjui veiksmų arba dėl įstatymų ar šių Taisyklių nuostatų pažeidimo.
  3. bet kokią žalą, padarytą Paslaugos gavėjui naudojant svetainėje esančius duomenis ar informaciją ekonominiais, investiciniais, verslo ir kt. tikslais.
 7. Bendra Paslaugos teikėjo atsakomybė už Paslaugos gavėjui padarytą žalą dėl Paslaugų teikimo, neatsižvelgiant į teisinius atsakomybės pagrindus, apsiriboja tik faktiškai patirta Paslaugos gavėjo žala.
 8. Paslaugų teikėjas įspėja, kad bet koks Svetainėje esantis turinys yra tik informacinio pobūdžio. Turinys yra paruoštas užtikrinant teisingą ir naujausią informaciją, tačiau Paslaugų teikėjas neatsako už informacijos efektyvumą ar galimybę pritaikyti duomenis ar už jų pritaikymo pasekmes.
 1. SKUNDO TVARKYMO TVARKA.
 1. Bet kokius su Paslauga susijusius skundus Paslaugos gavėjas gali pateikti per Paslaugų teikėjo el. Paštą: eu.sales@shardaintl.com.
 2. Skunde turėtų būti nurodyta: Paslaugų gavėjo vardas, pavardė, el. pašto adresas, išsamus skundo aprašymas ir priežastis.
 3. Paslaugos gavėjas gali pateikti skundą per 14 dienų nuo įvykio, dėl kurio skundžiamasi, dienos.
 4. Paslaugų teikėjas skundus išnagrinėja per 14 dienų nuo jų gavimo.
 5. Apie paslaugų teikėjo sprendimą pranešama Paslaugos gavėjui elektroniniu laišku.
 1. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS.
 1. Paslaugų gavėjai, būdami vartotojais, t.y. fiziniai asmenys kartu su verslininku atliekantys teisinius veiksmus, kurie nėra tiesiogiai susiję su jų verslu ar profesine veikla, turi teisę nutraukti bet kokią su paslaugų teikėju sudarytą sutartį dėl paslaugų teikimo per 14 dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Pareiškimas apie sutarties nutraukimą turėtų būti pateiktas raštu. Norint laikytis terminų, užtenka tokį pareiškimą išsiųsti registruotu laišku Paslaugos teikėjo adresu iki minėto termino pabaigos. Pareiškimas apie sutarties nutraukimą taip pat gali būti pateiktas elektronine forma ir išsiųstas Paslaugų teikėjui šiuo el. Pašto adresu: eu.sales@shardaintl.com.
 2. Toliau pateiktą pavyzdį galima naudoti nutraukiant paslaugų teikimo sutartį:
  …………………, data ……………
  ……………………………………..
  Vartotojo vardas ir pavardė
  ………………………………………
  gyvenamosios vietos adresasPareiškimas apie sutarties nutraukimą
  Aš, žemiau pasirašęs, informuoju, kad noriu nutraukti sutartį, sudarytą …….
  ………………………………………
  Vartotojo įskaitomas parašas
 3. Paslaugos teikėjas gali atimti iš Paslaugos gavėjo teisę naudotis svetaine arba gali iš dalies arba visiškai apriboti jo prieigą prie Svetainės, jei Paslaugos gavėjas nesilaiko šių taisyklių ar taikomų įstatymų nuostatų.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.
 1. Paslaugų teikėjas yra įgaliotas vienašališkai keisti šias Taisykles dėl techninių, teisinių ar organizacinių priežasčių, kai:
  1. reikia pakeisti taisykles, siekiant pritaikyti taikomas įstatymų nuostatas,
  2. pasikeitė paslaugų teikimo būdas,
  3. siekiant įvykdyti prievolę pagal taikomas įstatymų nuostatas ir pareigas, atsirandančias dėl teisinio ar administracinio sprendimo.
 2. Paslaugos gavėjai bus informuoti apie pakeistų taisyklių turinį svetainėje paskelbtame pranešime, kuriame pateikiamos pakeistos taisyklės, atkreipiant dėmesį į pakeitimus ir įsigaliojimo datą.
 3. Lietuvos ir tarptautinės teisės nuostatos taikomos visiems klausimams, kurie čia nereglamentuojami.
 1. PASLAUGŲ TIEKĖJO KONTAKTINĖ INFORMACIJA.

„Sharda Cropchem Limited“, registruota buveinė yra adresu: „Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle“ (West), Mumbajus – 400056, Indija.